Els nostres serveis

Serveis comptables i fiscals

El nostre departament elabora la seva comptabilitat amb suport informàtic amb la documentació subministrada pel client, ja sigui física o telemàticament. L'externalització d'aquesta obligació permet complir amb les necessitats d'informació financera en els terminis requerits.

Destaquem els següents serveis:

  • Declaracions periòdiques i anuals a què estigui obligada la societat davant l'Administració.
  • Relacions amb l'Administració tributària.
  • Estudi confecció i presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Comptes anuals i dipòsit en el Registre de Societats