Els nostres serveis

Corporatiu (Corporate)

Corporate Finance és un terme associat a dues activitats: les finances empresarials de l'empresa (decisions d'inversió i / o decisions de finançament) i les transaccions com les fusions i adquisicions.

L'objectiu és la maximització del valor accionarial de l'empresa des del punt de vista de la Propietat. Aquest valor pot ser tant quantitatiu com qualitatiu o una ponderació entre tots dos.

Ajuda a planificar resultats, millora la comprensió dels aspectes financers, impulsa les decisions d'inversió-desinversió seleccionades i llança dades per a la predicció i control del negoci.

Per a això és necessari comptar amb l'assessorament del professional extern que aporti l'experiència necessària en aquest tipus d'operacions.

Els nostres serveis inclouen:

  • Corporatiu i M & A
  • Insolvència i Reestructuració
  • Capital privat (Private equitity)