Els nostres serveis

Protecció de dades i privacitat

En els últims anys, el nostre equip de protecció de dades ha ajudat amb èxit a organitzacions multinacionals en el disseny i implementació de programes de privacitat i seguretat, el que inclou la realització d'auditories i avaluacions de riscos i el desenvolupament de polítiques relacionades amb tot el cicle de vida de les dades: recopilació, ús, emmagatzematge, divulgació, transferència. i destrucció.

A la llum de l'adopció del nou Reglament general de protecció de dades (GDPR) de la UE, els nostres especialistes estan al seu costat per tornar a avaluar els seus processos i procediments interns de protecció de dades per complir amb el nou entorn de protecció de dades.

El nostre equip està en una posició ideal per guiar les organitzacions a través del procés de comprensió i compliment amb el GDPR, comprometent temps i recursos suficients per a complir amb tots els requisits necessaris.